Wat is een klantenlisting?

24.02.2023 -

31 maart dient de klantenlisting ingediend te worden. Maar wat is dit nu eigelijk?

--> Klantenlisting wordt ook wel btw-listing genoemd

--> Lijst met klanten aan wie je goederen en diensten leverde tijdens het vorige kalenderjaar


Welke klanten moet je opnemen?
--> alle btw-plichtige klanten, waaraan je gefactureerd hebt voor minstens €250 (excl btw)


Welke gegevens moet je opnemen?

--> btw-nummer klant
--> omzet per klant, excl btw
--> btw-bedrag per klant


Welke klanten moet je niet opnemen?
--> klanten vrijgesteld van de btw-plicht


Wie moet er geen listing indienen?
--> wanneer je bent vrijgesteld onder artikel 44 van het btw-wetboek
--> wanneer je bent vrijgesteld onder het vrijstellingsregime voor kleine ondernemingen én je hebt een nihil-listing
--> gemengd of gedeeltelijk btw-plichtig? Dan dien je wel een klantenlisting in te dienen, maar laat je de vrijgestelde handelingen eruit

Onze ondernemers kunnen op beide oren slapen. Wij brengen dit uiteraard voor hen tijdig in orde! ??archief : 2024   2023   2022