DGVH vs Corona-virus

18.03.2020

Wij werken uitsluitend achter gesloten deuren

Extra Nieuwsflash DGVH - 18 maart 2020

18.03.2020

Corona - steunmaatregelen

Nieuwsflash DGVH - februari 2020

26.02.2020

Nieuwsflash DGVH - februari 2020

Nieuwsflash januari 2020

13.01.2020

BTW - een gewaarschuwd man is een vrijstelling waard
Dagontvangsten! Dagontvangstenboek
DGVH Tips

Fijne Feestdagen van Team DGVH

16.12.2019

Het kantoor is gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar!

Nieuwsflash december 2019

04.12.2019

Afronding cash betalingen per 1 december
Verhoging sociale bijdragen niet fiscaal aftrekbaar
DGVH Tip

Uitnodiging Event 28 november 2019

05.11.2019

Meer info verkrijgbaar via info@dgvh.be

Ook zelfstandige papa's hebben vanaf 01 mei 2019 recht op vaderschapsverlof

02.05.2019

Word je als zelfstandige in hoofdberoep of meewerkend echtgenoot papa? Dan heb je net als kersverse vaders in loondienst recht op 10 dagen vaderschapsverlof.

Verhuizen als zelfstandige: je vestigingsadres of maatschappelijke zetel wijzigen

11.09.2018

Heb je een nieuw kantoor gespot of zin om je eigen zaak in een andere regio verder te zetten? Of werk je vooral van thuis uit en kocht je een nieuw appartement of huis? In ieder geval: proficiat! Weet je al hoe je als zelfstandige je verhuis correct doorgeeft? Geen zorgen. Dat kom je in dit artikel te weten.

MyMinfin.be

25.07.2018

Wat vindt u allemaal via MyMinfin?

Onbelast bijverdienen is een feit

18.07.2018

Donderdag 5 juli 2018 werd het wetsontwerp over het onbelast bijverdienen goedgekeurd. Hierdoor wordt het mogelijk om vanaf 15 juli tot 500 euro per maand onbelast bij te verdienen via een van de in de wet opgenomen activiteiten. De oppositie stemde zoals verwacht tegen.

Start je met een bouwbedrijf? Dan moet je binnenkort geen kennis meer voorleggen.

12.07.2018

Wil je vanaf 1 januari 2019 als zelfstandige in de bouwsector aan de slag gaan? Dan moet je wellicht geen kennis meer aantonen op voorwaarde dat je in het Vlaamse Gewest gedomicilieerd bentof je maatschappelijke zetel hebt.

'Cash for car’-regeling goedgekeurd

23.05.2018

Op 28 februari 2018 heeft de Kamer de mobiliteitsvergoeding of de zogenaamde ‘cash for car’-regeling goedgekeurd. Voortaan kunnen werknemers hun firmawagen dus inleveren voor een vergoeding. De officiële wet verscheen in het Belgisch Staatsblad op 7 mei 2018.

Aangifte in de personenbelasting

09.05.2018

Iedere belastingplichtige moet elk jaar het aangifteformulier voor de personenbelasting (belastingbrief) invullen. Deze inkomstenbelasting wordt geïnd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

DGVH Accountancy gaat voor digitalisering. Be futureproof

12.03.2018

Boekhouden anno 2018 betekent dat de tijd rijp is om op de digitale trein te springen. We kunnen zeggen dat deze bij DGVH reeds is vertrokken, maar we stoppen regelmatig om nieuwe gebruikers mee te neme

Aftrekbare kosten: welke uitgaven mag je als zelfstandige inbrengen?

14.02.2018

Beroepskosten: je hoort er soms de wildste indianenverhalen over. De realiteit is genuanceerder: een eigen zaak vergt nu eenmaal de nodige uitgaven en investeringen. Dat je die van je belastingen kan aftrekken, is vaak broodnodig. Maar over welke uitgaven gaat het precies? En waarop moet je letten bij je aftrekbare kosten? Een overzicht in mensentaal!

U wordt ziek of krijgt een ongeval. Wat nu?

07.02.2018

Dankzij de sociale bijdragen die u betaalt, kan u terugvallen op de sociale zekerheid. Zo heeft u recht op terugbetalingen van geneeskundige verstrekkingen en kan u bij arbeidsongeschiktheid aanspraak maken op een uitkering.

Dit klinkt evident, maar tegelijkertijd rijzen er een heleboel vragen. Onder het motto “beter voorkomen dan genezen” geven we je enkele tips.

Al aan een bedrijfsfiets gedacht?

02.02.2018

De “speed pedelec” ook een fiets voor de RSZ en de fiscus.

De nieuwe autofiscaliteit

22.01.2018

De nieuwe autofiscaliteit in een notendop verduidelijkt.

DGVH Accountancy schenkt aan Kom Op Tegen Kanker

08.12.2017

Op zaterdag 25 november organiseerden wij een avond ten voordele van Kom Op Tegen Kanker.

Verminderde voorlopige bijdragen? Wees waakzaam en betaal tijdig bij!

09.11.2017

Sinds 2015 worden je sociale bijdragen als zelfstandige berekend op basis van je netto belastbaar inkomen van het bijdragejaar. De bijdragen van 2017 worden dus berekend op je inkomen van 2017.

Start wegenwerken Over d'Aa

03.11.2017

Op maandag 6 november starten de werken aan Over d'Aa.

Wat zijn de wettelijke verplichtingen van startende zelfstandigen?

02.11.2017

Om te kunnen starten als ondernemer moet je een aantal praktische zaken regelen. Richt je een éénmanszaak op dan zal je jouw eigen zaak moeten inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hierbij wordt je onderneming een ondernemingsnummer toegewezen. Richt je een vennootschap op, dan wijzigt de procedure. De toekenning van een ondernemingsnummer gebeurt door de griffie van de rechtbank van koophandel. Daarvoor moet je een oprichtingsakte neerleggen.

Het Zomerakkoord - Topic Werk

23.10.2017

De federale regering heeft na dagen vergaderen een akkoord over de begroting en een reeks socio-economische en fiscale maatregelen.

Yuki en DGVH Accountancy gaan samen voor digitalisering

13.10.2017

Voor accountants heeft Yuki een geïntegreerd Backofficeplatform ontwikkeld. Alle aangeleverde documenten komen hier automatisch binnen en worden meteen opgepakt door de Yuki accountant. Ook alle communicatie met ondernemers verloopt via dit platform.

Ik ben arbeidsongeschikt. Wat nu?

02.10.2017

Indien je door ziekte je zelfstandige activiteit niet verder kan uitoefenen, kan je in aanmerking komen voor een ziekte-uitkering, uitbetaald door je ziekenfonds. Uit diverse studies blijkt dat heel wat zelfstandigen niet vertrouwd zijn met de voorwaarden en de aanvraagprocedure. Daarom zetten wij graag een aantal zaken op een rijtje.

Tot Welk bedrag mag u een factuur cash betalen?

29.08.2017

Mag u als klant een rekening onbeperkt met cash betalen?

Belastingvermindering voor verwerven van nieuwe aandelen in een startende onderneming (2)

19.06.2017

De overheid voerde midden 2015 enkele nieuwe maatregelen in om het voor startende ondernemingen makkelijker te maken investeerders aan te trekken.

2016 recordjaar voor starters

22.05.2017

Ook in 2016 is het aantal Belgen dat met een onderneming is gestart, gestegen.

Loopt uw bedrijf gevaar?

12.05.2017

De digitalisering heeft helaas ook een keerzijde. Het toenemend aantal online transacties maakt het wereldwijde web steeds interessanter voor malafide personen. Daarom zet u cybersecurity best hoog op uw to-dolijst voor 2017.

Wat doet de fiscus met verklikkingen?

12.05.2017

Onlangs meldden de kranten dat de fiscus in 2016 ruim 2.700 verklikkingen ontvangen heeft. Wat doet uw controleur eigenlijk met zo’n verklikking? Moet de fiscus u meegeven van wie die klacht dan in feite komt?

Het nieuwe Italiaanse new residents regime: la dolce vita?

21.04.2017

Italië heeft een bijzonder nieuw belastingregime ingevoerd om kennis, kapitaal en kapitaalkrachtige mensen naar Italië te lokken. Buitenlanders die naar Italië verhuizen, maar ook Italianen die naar hun vaderland terugkeren, komen in aanmerking voor een gunstige fiscale regeling.

9 op de 10 Belgische bedrijven kampt met wanbetalingen

21.04.2017

Uit onderzoek van de kredietverzekeraar Atradius bij 2.769 West-Europese B2B-bedrijven blijkt dat 93,50 % van hen kampt met wanbetalers. Dat is meer dan vorig jaar, toen 90,7% van de bedrijven met wanbetalingen werd geconfronteerd.

Vestigingswet afgeschaft in Vlaanderen per 1 januari 2018

20.03.2017

De Vlaamse Ministerraad heeft vrijdag 17 maart beslist over de afschaffing van de gereglementeerde beroepen met uitzondering van het bedrijfsbeheer en de bouwberoepen.

Wijzigingen statuut student - zelfstandige

20.02.2017

Sinds 1/1/2017 zijn de regels rond het statuut student - zelfstandige gewijzigd.

Nieuwe BTW maatregelen

01.02.2017

In het kader van de administratieve vereenvoudiging zijn er sinds deze maand twee nieuwe maatregelen genomen op BTW vlak.

Inkomsten uit deeleconomie

15.01.2017

De deeleconomie wint aan populariteit. In de deeleconomie wordt er niet gefocust op het bezit maar op het gebruik van een goed. Het moet gaan over inkomsten afkomstig van een georganiseerd platform dat de deelnemers samenbrengt, bijvoorbeeld Airbnb, Uber,...