Indexering sociale bijdragen & vennootschapsbijdrage - Januari 2023

26.01.2023 -

Indexering sociale bijdragen

Binnenkort krijg je de eerste afrekening sociale bijdragen van 2023. Dit kan wel even schrikken zijn. De inflatie en bijhorende indexering kunnen voor een verhoogde rekening zorgen.

Hoe zit dit precies? En welke stappen kan je ondernemen?

Je bent al langer dan 3 jaar actief?

De sociale bijdragen voor een gevestigde zelfstandige worden in 2023 berekend op het geïndexeerde inkomen van 2020. Dat inkomen van 2020 wordt geïndexeerd met 18,31%. Een indexering die veel hoger is dan gewoonlijk.

Hierdoor krijg je bijvoorbeeld, als je al enkele jaren hetzelfde loon uitkeert, plots een forse hogere rekening sociale bijdragen.


De definitieve bijdragen worden uiteindelijk wel op het werkelijke inkomen van 2023 berekend. Hierdoor kunnen wij alvast actie ondernemen.

  • Wij kunnen het inkomen verhogen zonder dat dit gevolgen heeft bij de eindafrekening.
  • Wij kunnen de vermindering aanvragen.
Minimumbijdragen stijgen

Andere zelfstandigen staan voor een voldongen feit.

De minimumbijdragen voor de zelfstandigen in hoofdberoep stijgt van € +/-775 euro naar +/-875 euro (afhankelijk van je sociaal verzekeringsfonds). De maximumbijdrage klimt naar +/- € 5000 euro.

Voor andere bijdrage categorieën stijgt de vrijstellingsdrempel dan weer. Zij kunnen dus meer verdienen zonder bijdragen te moeten betalen.


De nieuwe vrijstellingsdrempels bedragen voor de:

  • zelfstandige in bijberoep: 1.815,40 euro
  • gepensioneerde: 3.630,81 euro
  • student-zelfstandige: 8.204,60 euro
  • zelfstandige met gelijkstelling bijberoep (art.37): 8.595,80 euro

Twijfel je? Heb je bijkomende vragen? Wij helpen je graag verder!


Ook de jaarlijkse vennootschapsbijdrage wordt geïndexeerd.

Als zelfstandige in een vennootschap betaal je elk kwartaal jouw sociale bijdragen maar daarnaast betaal je voor jouw vennootschap jaarlijks een vennootschapsbijdrage. De bedragen zijn sedert 2003 niet meer geïndexeerd. Vanaf 2023 komt daar echter verandering in. Via een nieuw indexeringsmechanisme worden de bijdragen vanaf 2023 ieder jaar gekoppeld aan de index der consumptieprijzen. Bovendien moet de jaarlijkse vennootschapsbijdrage vanaf 2023 uiterlijk op 31 december van het bijdragejaar betaald zijn.

Vennootschapsbijdrage 2023

Balanstotaal boekjaar 2021 < € 825 750,09

  • Vennootschapsbijdrage 2023 : € 384,44

Balanstotaal boekjaar 2021 > € 825 750,09

  • Vennootschapsbijdrage: € 960,26

archief : 2024   2023   2022