Nieuwe wetgeving voor btw 'werk in onroerende staat' vanaf 1 januari 2023

15.12.2022 -

Wanneer je als Belgisch btw-plichtige aannemer werk in onroerende staat verricht aan een onroerend goed gelegen in België, dan moet je geen btw aanrekenen aan jouw klant, als 1 van de volgende voorwaarden voldaan waren

 • Je factureert aan een Belgische btw-plichtige die periodieke btw-aangiftes indient, of
 • Als een buitenlandse btw-plichtige via een aansprakelijk vertegenwoordiger in België geregistreerd was voor btw

Dit systeem noemen we in btw-termen “btw verlegd naar de medecontractant”.

Vanaf 1 januari 2023 zijn er 3 grote wijzigingen :

 1. Uitbreiding van het systeem van medecontractant
  Een buitenlandse btw-plichtige moet niet langer beschikken over een aansprakelijke vertegenwoordiger in België. Als zij beschikken over een directe btw-registratie in België, m.a.w. beschikken zij ook over een Belgisch btw-nummer, dan vallen zij nu ook onder het toepassingsgebied van de verleggingsregeling.

 2. Notificatieplicht
  Als jouw afnemer, klant, niet voldoet aan de voorwaarden van de verleggingsregeling, dan dient de klant u daarover te informeren. De bewijslast ligt nu bij uw klant. Dan denken we vooral aan volgende afnemers
  -  Belgische btw-plichtigen die geen btw-aangiftes moeten indienen, m.a.w. klanten die onder het systeem van kleine onderneming vallen
  -  Forfaitaire landbouwers

  Om je afnemers attent te maken op hun aansprakelijkheid, zal er een nieuwe factuurvermelding op dergelijke facturen moeten komen.

 3. Nieuwe factuurvermelding
  Tot 31 december 2022 kan je nog volgende vermelding op de factuur plaatsen : “btw te voldoen door de medecontractant art. 20, §1 KB nr.1”.
  Vanaf 1 januari 2023 dient volgende vermelding op de factuur te staan :
   "Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten."

archief : 2024   2023   2022