Nieuwsbrief - September 2022

02.09.2022 - Wijziging rekeningnummer voorafbetalingen
Heb je een webshop? 3 aandachtspunten.
Belastingen niet betaald: auto kwijt?

Wijziging rekeningnummer voorafbetalingen

Sinds aanslagjaar 2020 moet iedereen zijn/haar voorafbetalingen doen op een uniform rekeningnummer, namelijk BE61 6792 0022 9117 van het Inningscentrum Dienst Voorafbetalingen. Voordien waren er aparte nummers voor eenmanszaken en vennootschappen. Tot nu aanvaardde de fiscus nog voorafbetalingen op de oude rekeningnummers, maar sinds 15 juli 2022 werden die oude rekeningen definitief afgesloten. Alle betalingen die je nog op die rekeningen zou uitgevoerd hebben, zullen automatisch teruggestort worden. Controleer dus het best nog een keer of je het nieuwe nummer gebruikt. Indien je betaalt op het oude rekeningnummer en het bedrag teruggestort wordt, mis je mogelijkerwijs de uiterste datum van je voorafbetaling.


Heb je een webshop?

Let dan op volgende 3 punten. Je hebt onlangs je onderneming uitgebreid met een webshop. Let dan zeker op volgende 3 aandachtspunten:

1. Kijk na in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) of de nacebelcode voor e-commerce 47910 of 4791003 werd opgenomen bij jouw activiteiten. Is dit niet het geval, laat het ons weten, dan zorgen wij voor de aanpassing in de KBO. Bij een eventueel controle van de economische inspectie kan er een proces-verbaal opgemaakt worden, incl. bijhorende boete.

2. Zorg ervoor dat je ondernemingsnummer vermeld staat op jouw website.

3. Wie een webshop heeft, is ook onderworpen aan de regels van verkoop op afstand. Zo kan de consument zijn verkoop binnen de 14 dagen herroepen en de koop ongedaan maken.


Belastingen niet betaald: auto kwijt?

ANPR-camera’s konden al langer wagens detecteren waarvan de titularis van de nummerplaat een verkeersboete niet heeft betaald of als hij schulden heeft die verband houden met douane en accijnzen. Door een uitbreiding van de wet, die op 27 juli 2022 in voege trad, kunnen deze camera’s nu ook fiscale zondaars detecteren. Het gaat om personen die schulden weigeren te betalen die de federale overheidsdienst Financiën mag invorderen, zoals personenbelasting, vennootschapsbelasting, btw of achterstallig onderhoudsgeld. De toepassingsmodaliteiten moeten nog worden bepaald, maar het zou niet de bedoeling zijn een heksenjacht te organiseren op alle Belgen met fiscale schulden. De camera’s zouden focussen op wie herhaaldelijk en na een lange reeks aanmaningen zijn schulden nog altijd niet betaalt.

Deze wet biedt ruimte voor interpretatie want achter de wet wordt een beleid uitgestippeld dat niet transparant is en geen waarborgen biedt. We betreuren de afwezigheid van een minimale drempel of een proportionaliteitseis in de wetgeving.

archief : 2023   2022